Baccarat

Kỹ năng 3 đường hạt là kỹ năng Baccarat để kiếm tiền

Kỹ năng 3 đường hạt là kỹ năng Baccarat để kiếm tiền

Nhiều người chơi baccarat đã không ngừng khám phá kỹ thuật chơi baccarat kỹ thuật DB, có thể nói là khác với người nhân từ và người khôn ngoan. Cá nhân tôi đánh giá thấp bản thân và nghĩ rằng kỹ thuật 3 jumbo là kỹ thuật baccarat. Nếu bất kỳ người chơi baccarat nào không đồng ý với quan điểm này, tôi hy vọng chúng ta có thể trao đổi với nhau.
Kỹ thuật baccarat để kiếm tiền kỹ năng 3 hạt đường Nói một cách đơn giản, con đường 3 hạt là liệt kê các nhân viên ngân hàng và người làm biếng đã đi hết 3 hạt, nhân viên ngân hàng sử dụng B và người làm biếng sử dụng P. Một cột, tất cả các con đường chỉ có 8 kết hợp và không có kết hợp nào khác.
BBB, BPP, BPB.PBP.BBP.PPB, PBB, PPP
Ví dụ, BBB và PPP được gọi là hoàn toàn chính thức, bởi vì cái gì xuất hiện trong cái đầu tiên, cái gì xuất hiện trong cái thứ hai và thứ ba.
PBB, BPP, là trans tuyệt đối, vì những gì diễn ra ở phần 1, phần 2 và phần 3 hoàn toàn ngược lại,
Và BPB, PBP, PPB và BBP đều dương và âm, bởi vì hai cái sau giống nhau và ngược lại với cái đầu tiên,
Kỹ năng chơi 3 đường hạt, là chọn chơi tích cực hay tiêu cực theo đường ra.
Ví dụ: BBB, PPP, BPP, BPP, BPP, BPB, sau đó căn cứ vào kỹ năng đầu tiên trong 3 kỹ năng đường hạt để chơi 2 kỹ năng còn lại giống nó hoặc ngược lại (tích cực hoặc tiêu cực),,
Ví dụ: có một con đường với 13 con đường khi bắt đầu trò chơi: BPPBPBPPBPBPBBBB
Sử dụng ba hạt để đại diện cho BPP, BPB, PPB, BPB, B
Vậy chúng ta nên chơi set 14 và 15 như thế nào?
Theo như 4 cột trước đã hình thành anti nên đến ván 13 ra B ta có thể chọn đánh tiếp, còn ván 14 và 15 đều mua P
Sử dụng phương pháp đặt cược 1-2, 1 lần mua P trong set thứ mười bốn
Đánh được thì dừng lại, thắng 1 đợi hết set 16 tiếp tục mua ngược
Nếu thất bại, bạn sẽ mua P 2 lần trong set thứ mười lăm, nếu thắng bạn sẽ kiếm được 1 cược, nếu thất bại nghĩa là đường chuyền bị hỏng và bạn sẽ thua 3.
Khi bạn may mắn, hơn chục cột sẽ không bị phá vỡ, nhưng tác giả ban đầu của ED đã dạy chúng tôi chỉ sau khi kiếm được 3 lần đặt cược là rời đi, nếu có nhiều hơn thì sẽ khó khăn hơn, nếu không có chính thức hoặc chuyển đổi tuyệt đối , sau đó đợi tuyệt đối
Mình dùng kỹ thuật đường 3 hạt này để đấu chống đoản, chống chập rất hiệu quả, nếu có long long thì dễ gãy, nếu xui thì sẽ hỏng sớm, nếu có long thì dễ đứt, nếu không may thì sẽ hỏng sớm, vậy sử dụng khi nào thì mọi người hãy tự quyết định, nếu việc cá cược này phù hợp với việc chạy theo xu hướng thì đừng ngại chơi bằng tiền thật!
 

Copyright © 2013-2022 casino trực tuyến hợp pháp, an toàn và đáng tin cậy. sitemap